Cursus Basisveiligheid

De cursus Basisveiligheid leidt u op tot een officieel diploma basisveiligheid.

Met het diploma basisveiligheid kunt u als werknemer aantonen dat u beschikt over de kennis voor veilig werken en arbeidsomstandigheden.

Als u solliciteert bij een bedrijf dat verplicht is een VCA diploma te vragen, bent u in het voordeel omdat u meteen aan de slag kunt en niet eerst op cursus moet.

Wat leert u op een cursus basisveiligheid:

  • Brandveiligheid
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen
  • Gevaren en risico’s herkennen
  • Preventie
  • Wetgeving over veiligheid
  • Omgaan met noodsituaties
  • Bedrijfsomgevallen en hoe te handelen